Společný semestrální kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marquette University, Milwaukee, USA


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:3PUM2015
Období řešení:2015-2015

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt umožňuje studentům obou univerzit poznat ekonomické prostředí a další specifika druhé země. Studenti v kurzu zpracovávají případové studie z podnikové z prostředí ČR (podniky situované v Plzeňském kraji) a USA praxe