Srovnávací analýza implementace strukturálních fondů EU v regionech: Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský kraj


Hlavní řešitel na FEK: Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2004

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Interní výzkumný projekt. Společný projekt Střediska evropských ekonomických studií a studentů FEK ZČU v Plzni.