CRP 13+ Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:CRP 13+
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2016-2016

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt si klade za cíl podpořit mladé perspektivní doktorandy a post-doky, a zároveň přispět k vybudování silných vědeckých základen napříč vysokými školami a univerzitami v rámci ČR.