Trendy v podnikání 2016 - sekce pro studenty doktorských studijních programů


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ
Číslo projektu:SVK1 - 2016 - 022
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2016-2016

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Sekce pro studenty doktorských studijních programů bude součástí 5. ročníku mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání, která se uskuteční ve dnech 10.-11. 11. 2016 v prostorách Plzeňského Prazdroje. Konference bude pořádána v rámci akcí k 25. výročí založení Západočeské univerzity v Plzni.