Startitup se ZČU


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:6PUM2016
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2016-2016

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je podpořit podnikové a inovativní studenty ZČU s potenciálem vytvořit nové podnikatelské příležitosti.