Tvorba a inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na aktuální trendy


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Číslo projektu:VS-17-021
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2017-2017

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na inovaci studijních předmětů KMO/MLH, KFU/AFIM, KGE/PKG a tvorbu nového předmětu na katedře KPM. Inovace budou provedeny v souladu se současnými požadavky na oblasti finančního řízení, geografie a hospitality managementu. Nově vzniklý předmět bude doplňovat nabízené portfólio dosud vyučovaných předmětů na KPM se zaměření na podnikání a iniciaci podnikatelství u absolventů FEK.