Zpracování strategického dokumentu Destinační agentury Dolní Poohří na roky 2019-2022


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:2018

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: