Tvorba nového předmětu Performance Measurement and Management


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Číslo projektu:F2881/2010/F5b
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2010-2010