Tvorba nového předmětu Accounting Information System v anglickém jazyce


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Číslo projektu:F1744/2011/F5b
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2011-2011

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

hlavní řešitel