Studentské exkurze a terénní praxe jako výuková metoda


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Číslo projektu:VS-18-013
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2018-2018

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Geografická exkurze (též geografické terénní studium) by měla být nedílnou součástí výuky studenta socioekonomické a regionální geografie. Poznávání rozdílného prostředí umožňuje činit formu i kvalitu výuky pestřejší, zvyšuje motivaci studentů a rozvíjí jejich kompetence, postoje a odpovědnost. V předkládaném projektu jde především o praktické vyzkoušení a ověření získaných teoretických znalostí v terénu a jejich aplikace v konkrétním prostředí při dvou realizovaných exkurzích. Pomocí praktických terénních cvičení jsou znalosti zaktivizovány, čímž dochází k jejich lepšímu použití v praxi. Mimo jiné získávají také informace o regionu, firmách či systému řízení destinace pro práci na dalších projektech, a dále při uplatňování na trhu práce.

Exkurze jsou koncipovány tak, aby jejich průběh, náplň a realizace byly vytvářeny studentskými týmy, které výjezd pod dozorem a supervizí garantů dlouhodobě připravují a vytváří tak nástroj pro plánování dalších budoucích exkurzí. Spolu s garanty studentské týmy připravují itinerář cesty, její odbornou náplň, aktivity na jednotlivé dny, a také technické záležitosti související s logistikou a ubytováním.