Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Pavla ŘÍHOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:VS-18-042
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2018-2018

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je určen na podporu pedagogické práce akademických pracovníků formou vytvoření 2 vysokoškolských učebnic "Systémový přístup k projektovému managementu" a "Logistika"