Ze školy odpovědně na trh práce II.


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Číslo projektu:CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2018-2020

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Západočeská univerzita v Plzni spolupracuje s Paktem zaměstnanosti Karlovarského kraje na projektu „Ze školy odpovědně na trh práce II."

Název projektu: Ze školy odpovědně na trh práce II.

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726

Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Žadatel/příjemce: Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú. (nositel Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje)

Partneři bez finančního příspěvku: Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková
organizace
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
Západočeská univerzita v Plzni
Úřad práce České republiky

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí do 25 let v Karlovarském kraji. Studenty posledních ročníků středních a vysokých škol a absolventy připravuje na vstup na trh práce pro potřeby místních zaměstnavatelů prostřednictvím řady aktivit jako jsou motivační workshopy, krátkodobá praktika a stáže u zaměstnavatelů, odborné kurzy, veletrhy pracovních příležitostí a náborové dny na školách. Absolventům škol pomůže najít uplatnění na trhu práce v Karlovarském kraji.


Aktivity:
KA 1 Motivační workshopy pro žáky
KA 2 Krátkodobá praktika žáků u zaměstnavatelů
KA 3 Stáže žáků u zaměstnavatelů
KA 4 Odborné kurzy pro zvýšení kvalifikace žáků
KA 5 Veletrhy pracovních příležitostí
KA 6 Náborové dny na školách

DOKUMENTY:fotografie