Sociální podnikání - model udržitelného podnikání


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Kristýna MACHOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2019-005
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2019-2020

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum problematiky sociálního podnikání.Sociální podnikání je vnímáno jako jeden
z dlouhodobých a stále více aktuálních směrů udržitelného podnikání. V rámci výzkumu bude významná pozornost, vyjma samotného konceptu sociálního podnikání, věnována
speciálně oblasti integračního sociálního podnikání, dále aktuálním trendům v oblasti podnikání, respektive
udržitelného podnikání, včetně oblasti sociálních inovací.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Taušl Procházková, P.; Nosková, M. An application of input-output analysis to social enterprises: a case of the Czech Republic. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 2020, roč.12. č.4, s.495-522, ISSN 2053-4604.
  Statě ve sborníku
  • Taušl Procházková, P.; Machová, K. Social enterprises in the Czech Republic: selected aspects. In Proceedings of the 8th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha : Oeconomica, 2020, s.622-633. ISBN 978-80-245-2378-1.
  • Taušl Procházková, P.; Mičudová, K. Social enterprises from the perspective of Czech environment: practice and selected aspects. In Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison 2020. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020, s.78-90. ISBN 978-3-86367-063-4.
  • Machová, K.; Taušl Procházková, P. Start-ups Mapping in the Czech Republic. In Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference. Neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s.1369-1379. ISBN 978-0-9998551-3-3.
  • Taušl Procházková, P.; Machová, K. Sustainability and Corporate Social Responsibility in Business. In Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2019, s.53-62. ISBN 978-80-7494-482-6.