Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Číslo projektu:TL02000423
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2022

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je vytvořit softwarový (sw) nástroj pro podporu marketingového rozhodování destinací na úrovni ČR, kraje a turistické oblasti (DestinACE). Tento, nejen v ČR unikátní a inovativní sw nástroj, bude integrovat existující sekundární data (ČSÚ, CzechTourism, JCCR, EF JU, destinace...) s daty primárními do systémově dynamického simulačního modelu cestovního ruchu v destinaci, který bude následně využíván aplikačními garanty. Zároveň bude tento sw nástroj natolik generický, že po vhodné kalibraci jej bude možné využít k obdobným účelům i v dalších krajích. Tento sw nástroj bude vytvořen do konce druhého roku řešení projektu a ve třetím roce bude finálně odladěn a pilotně otestován na všech třech úrovních (ČR, kraj, tur. oblast) a prezentován ostatním potenciálním uživatelům.

    PUBLIKACE:

    Software
    • Vojtko, V.; Štumpf, P.; Jere Jakulin, T.; Janeček, P. SW systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE. 2022.