Tvorba studijních materiálů pro ekonomickou geografii a management lázeňství a hotelnictví


Hlavní řešitel na FEK: Mgr. Martin KEBZA
Číslo projektu:VS-19-005
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2019-2019

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

V rámci projektu budou vytvořeny dvě publikace – interaktivní online atlas sestavený v opensource prostředí (A1) a vysokoškolská učebnice Marketingový management lázeňských podniků (A2).

A1: Atlas bude tematicky orientován na služby, zejména maloobchod, cestovní ruch a rozvoj dopravní infrastruktury. Atlas bude tvořen tak, aby inovativně prezentoval informace, které nebývají dostupné na jednom místě. Projekt bude tvořen dvoufázově; nejprve bude probíhat sběr potřebných dat a ve druhé fázi jejich vkládání přímo do mapové vrstvy. Výsledný atlas bude veřejně přístupný, proto bude sloužit nejen studentům Fakulty ekonomické (především v předmětu KGE/EG3), ale i široké veřejnosti.
A2: Vysokoškolská učebnice Marketingový management lázeňských podniků bude zpracovávána v následujících fázích: rešerše informací, sběr informací (lázeňské podniky a jejich představitelé) a tvorba vlastního textu učebnice.