Optimalizace uživatelského rozhraní a výstupů internetového nástroje pro statistické zpracování rizikových faktorů pomocí metody SAFMEA


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Petr ČÍŽEK, M.A., Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2019-003
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2019-2020

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem výzkumného projektu je optimalizace internetového nástroje pro statistické zpracování rizikových
faktorů metody Statistical FMEA (dostupného na stránkách www.SAFMEA.com), jehož návrh byl zpracován
na základě projektu POSTDOC 2018. Hlavní náplní projektu bude UX analýza a usability testing aplikace ve
spolupráci s vybranými podniky a jejich zaměstnanci. Dalším cílem je zapojit studenty magisterského
studia do propojení teoretických východisek a praxe s vytvořením akademických výstupů
prezentovatelných na mezinárodních konferencích.

    PUBLIKACE:

    Statě ve sborníku
    • Čížek, P.; Rýgl, P. Usability Testing Case Study of the Selected Website Product. In Proceedings of IAC in Vienna 2020. Praha : Czech Institute of Academic Education z.s., 2020, s.134-139. ISBN 978-80-88203-20-9.
    • Čížek, P.; Braun, M.; Rýgl, P. Case Study Of Risk Management In Large Telecommunication Company. In Proceedings of IAC in Vienna 2019. Praha : Czech Institute of Academic Education z.s., 2019, s.244-250. ISBN 978-80-88203-14-8.