Tvorba obsahu a studijních materiálů pro vybrané předměty v novém bakalářském studijním programu Marketingové řízení.


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D.
Číslo projektu:VS-20-016
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2020

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na tvorbu obsahu a studijních materiálů pro vybrané předměty, které budou vyučovány v novém bakalářském studijním programu Marketingové řízení. Jedná se o předměty: Obchod (KMO/OB), Úvod do studia (KMO/UDS) a Ekonomické aplikace v Excelu (KEM/EAE).