Trendy v podnikání 2020


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan BRČÁK
Číslo projektu:SVK1-2020-011
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2020-2020

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Dne 12. 11. 2020 se podle plánu uskuteční 7. ročník mezinárodní konference Trendy v podnikání. Konference proběhla online formu ovlivňující neuspokojivou zdravotní situaci v České republice. Konference se zúčastnili studenti a akademičtí pracovníci z České republiky a ze Slovenské republiky. Na konferenci se přihlásilo 80 účastníků (z toho 35 studentů). Výsledky výzkumu byly prezentovány v 6 sekcích: Aktuální výzvy, trendy a strategie v řízení organizací v kontextu současných změn, Trendy marketingu a managementu, Kvantitativní metody v podnikatelském a investičním rozhodování, Finance, účetnictví a daně a Průmysl 4.0 - Společnost 4.0 Problémy rozvoje venkova a strategie jejich řešení. Předložené příspěvky na konferenci prošly recenzním řízením a přijaty příspěvky byly publikovány v konferenčním sborníku na CD. Vybrané příspěvky pak byly otištěny v časopise Trendy v podnikání ve vydání 03 a 04/2020. Celkem bylo přijato 44 příspěvků do recenzního řízení, z toho 29 příspěvků bylo posléze přidáno do sborníku a 14 do časopisu TVP.