Vzdělávávní procovníků veřejné správy o EU


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Rudolf KOPEK
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2004

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

spoluřešitel