Organizace semináře pro veřejnost na téma: Financování veřejných služeb a reforma ústřední státní správy a rozpočet obce a kraje na rok 2005


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Rudolf KOPEK
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2004

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

21. 9. 2004