Tvorba a inovace studijních opor pro studijní programy FEK se zaměřením na marketing-management-podnikání


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Číslo projektu:PRVA-23-028
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2023-2023

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: