Inovace stávajících a tvorba nových předmětů v oblasti kvantitativních metod a účetnictví na FEK


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Číslo projektu:PRVA-23-047
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2023

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na tvorbu výukových materiálů pro stávající a nové předměty nabízené na FEK ZČU v rámci bakalářského a navazujícího studia s ohledem na nové akreditace studijních programů. Studijní materiály vytvořené pro stávající předměty Katedry ekonomie a kvantitativních metod KEM/STA a KEM/MRGV2 sledují cíl zvýšení studijní úspěšnosti a vychází z aktuálních doporučení pro zkvalitnění výuky (interaktivní výuka s herními prvky, jednotný a ucelený studijní materiál). Pro nové předměty Katedry financí a účetnictví KFU/PAM a KFU/ISU budou vytvořeny studijní materiály pokrývající veškerá témata. Všechny výstupy přispějí k zvýšení atraktivity a zkvalitnění dotčených studijních programů realizovaných na FEK ZČU.