Posilování mediální gramotnosti a kritického myšlení


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Číslo projektu:PRVA-23-017
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2023-2023

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Interdisciplinární projekt je zaměřený na podporu vzdělávacích aktivit s cílem posilovat mediální gramotnost a kritické myšlení Generace Z. Projekt cílí na studenty Západočeské univerzity v Plzni a na žáky vybraných škol v Plzeňském a Karlovarském kraji v souvislosti s dezinformacemi a misinformacemi. Hlavním cílem je posílit klíčové kompetence a dovednosti studentů a žáků pro rozvoj jejich schopnosti rozpoznávat a odhalovat dezinformace a misinformace. Dílčím cílem je poskytnout efektivní vzdělávací aktivity pro vybrané skupiny studentů a žáků a soubor materiálů pro studium.


    Update cookies preferences