Příprava studijního oboru Evropská ekonomická integrace na Fakultě ekonomické, ZČU v Plzni


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Miroslav PAVLÁK, Ph.D.
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2003

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

rozvojový program