Inovace výuky účetnictví na ZČU, Fakultě ekonomické v kontextu rozhodnutí Evropské komise o implementaci IAS/IFRS od roku 2005


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Alena MRKVIČKOVÁ
Číslo projektu:1556/2005
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2005