Marketingový výzkum, audit a monitoring kritických situací malých a středních podniků a projekce jejich strategického řešení


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Miroslav PAVLÁK, Ph.D.
Číslo projektu:0
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2001-2002

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

člen týmu řešitelů