Plnění povinností ekonomických subjektů ve vztahu k obchodnímu rejstříku


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Bohuslav ŠIMEK
Číslo projektu: 513003
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2006

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Datum zahájení realizace projektu: 01.04.2006
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2006
Projekt je zaměřen na dodržování povinností ze strany ekonomických subjektů zapsaných v obchodním rejstříku a to ve vztahu k povinnostem stanovených v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Projekt si kladl za cil objektivně zjistit ve vybraném segmentu obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni stav doplnění sbírky listin, a to jak listin jejichž uložení ve sbírce listin je stanoveno v obchodním zákoníku, tak i stav doložených účetních závěrek zapsaných subjektů dle zákona o účetnictví.
Na základě zjištěného stavu bude posouzena nejen vypovídající schopnost sbírky obchodního rejstříku – zejména možnost získání ekonomických informací o zapsaných subjektech pro obchodní partnery ( možnost posouzení bonity partnera, posouzení signálů o možnosti likvidace firmy – konkurs), ale i bude stanoven počet zapsaných subjektů, které nevykazují ekonomickou aktivitu.