Zápisy a přijímací řízení na akademický rok 2022/2023NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


Fakulta ekonomická nabízí studium v bakalářských, navazujících a doktorských studijních programech.

Přehled studijních programů

Předběžný termín podání přihlášek je 31. 3. 2022 v bakalářských a navazujících magisterských programech a 31. 5. 2022 v doktorských studijních programech.

Vyhlášky pro přijímání budou schvalovány před koncem roku 2021. Kromě doktorských studijních programů neplánuje fakulta přijímací zkoušky. V bakalářských studijních programech budou kritérií pro přijetí především výsledky studia na střední škole a bonusové body bude možné získat za výsledky SCIO testů (obecné způsobilosti, matematika, angličtina, němčina), výsledky v olympiádách, vybrané jazykové certifikáty.

Pro studium v českých studijních programech bude fakulta požadovat úroveň B2 znalosti českého jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.