Fotografie

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Lecturer of Department of Business Administration and Management
Member of Centre of Project Activities

e-mail jircingo@kpm.zcu.cz
telefon  377633610
room  UK418

Courses | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

 • [2019-2021] TL02000373 - Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí (co-solver)
 • [2018-2018] SVK1-2018-010 - Trendy v podnikání 2018 - sekce pro studenty doktorských studijních programů (co-solver)
 • [2018-2020] TL01000498 - Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení (co-solver)
 • [2018-2020] TITSMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů (co-solver)
 • [2017] SVK1-2017-005 - Workshop pro studenty DSP se zaměřením na ekonomiku a management
 • [2016-2016] SVK1 - 2016 - 022 - Trendy v podnikání 2016 - sekce pro studenty doktorských studijních programů (co-solver)
 • [2015] SVK1-2015-012 - Konference "Matematické metody v ekonomii" - sekce pro studenty doktorského studia
 • [2014-2016] Visegrad Fund 31410020 - Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region (co-solver)
 • [2014-2014] SVK1-2013-017 - Trendy v podnikání 2014 - sekce pro studenty doktorských studijních programů (co-solver)
 • [2013-2013] 21220142 - Integrated talent management -challenge and future for organisations in the Visegrad countries (co-solver)
 • [2013-2013] SGS-2013-051 - Monitoring a evaluace kulturních projektů na příkladu evropských hlavních měst kultury (co-solver)
 • [2012-2013] TAČR 2012TD010228 - Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství (co-solver)
 • [2012] SVK1-2012-024 - Trendy v podnikání 2012 - sekce pro studenty doktorského studia
 • [2010-2011] SGS-2010-029 - Vývoj řídících procesů organizace s cílem zvýšení její výkonnosti (co-solver)
 • [2009] 51160/1311/3006 - Výzkum metodiky pro hodnocení výkonnosti v rámci procesů projektového řízení (co-solver)
 • [2008] 51160/1311/3004 - Výzkum moderních metod řízení výkonnosti projektů (co-solver)
 • [2008] 51160/1311/3005 - Management inovací ve znalostní společnosti – případové studie (co-solver)
 • [2007] 51160/1311/3009 - Management inovací a duševního vlastnictví ve znalostní společnosti (co-solver)
 • [2007] 51160/1311/3008 - Výzkum procesů zvyšování výkonnosti veřejné správy (co-solver)
 • [2006] WA-3012-06-302 - Studie zaměření přeshraniční spolupráce hraničních regionů České republiky se sousedními regiony Bavorska a Horního Rakouska

Development projects

 • [2018-2018] VS-18-042 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic (co-solver)
 • [2016] VS-16-051 - Rozvoj předmětů Fakulty ekonomické zapojením odborníků z praxe
 • [2015] VS-15-029 - Podpora praktického zaměření výuky vybraných předmětů Fakulty ekonomické
 • [2014] VS-14-034 - Podpora pedagogické práce za účelem zvyšování kvalifikace
 • [2012-2014] CZ.1.07/2.2.00/28.0059 - Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management (INEM) (co-solver)
 • [2012-2012] 1573 - Vybavení počítačových učeben pro výuku projektového managementu (co-solver)
 • [2011-2014] CZ.1.07/2.4.00/17.0054 - UNIPRANET - Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí
 • [2010-2013] CZ.1.07/2.2.00/15.0379 - SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení (co-solver)
 • [2009-2011] 088 - Společný semestrální kurz českých a německých studentů (co-solver)
 • [2006-2008] ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0347 - Inovace bakalářského studijního programu (co-solver)

Other projects

 • [2019] Letní škola HOMO ECONOMICUS 2019
 • [2019] Zpracování mid-term evaluace realizace Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
 • [2018] Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018
 • [2018] Výzkum ekonomických dopadů eventu Živá ulice 2018
 • [2017] 06 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2017
 • [2017-2018] Smluvní výzkum - Výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí (co-solver)
 • [2016] Vývoj, případně inovace dvou komplexně navržených produktů, včetně komplexní marketingové situační analýzy (co-solver)
 • [2016] Inovace marketingového plánu k vybraným trhům (Česká republika, Slovensko, Srbsko) na základě kvalitativní analýzy trhu
 • [2015] 5 - Zimní škola podnikání pro studenty všech fakult ZČU
 • [2015] 06 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2015
 • [2015-2016] Výzkum ekonomických efektů projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 (co-solver)
 • [2015-2016] Výzkum informovanosti, postojů a participace obyvatel města Plzně na projektu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015" (co-solver)
 • [2014] 04 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2014
 • [2014] Podnikatelský (byznys) plán pro inovativní modulární systém stavby domů
 • [2014] Prototyp produktu cestovního ruchu podle principu designového myšlení (co-solver)
 • [2012] Analýza trhu pro doporučení strategických marketingových aktivit (ve firmě NELAN spol. s r.o.) (co-solver)
 • [2012] Analýza trhu polygrafických služeb ve městě Plzni a blízkém okolí, včetně návrhů pro zřízení pobočky (pro firmu Polypress s.r.o.) (co-solver)
 • [2009] Společný semestrální kurs vybraných českých a německých studentů
 • [2005-2007] OPRLZ 4.1 - Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniků v Plzeňském kraji (co-solver)