Fotografie

doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.

Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services

e-mail dagmar.jakubikova@seznam.cz
telefon  377633365
room  CD 206

Courses | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

 • [2019-2020] SGS-2019-004 - Využití nástrojů marketingového mixu v podnicích služeb (co-solver)
 • [2015-2016] SGS-2015-023 - Využití moderních technologií v marketingové komunikaci (co-solver)
 • [2008] Marketingové aktivity v odvětví cestovního ruchu a vliv cestovního ruchu na ekonomiku (co-solver)
 • [2007] Analýza využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách (co-solver)
 • [2005-2006] MMR Z06 - Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu v ČR se zvláštním zaměřením na kraje
 • [1997-1998] RS MŠMT c. 97 082 - Komunální tělovýchova, řízení, financování, prognóza, metodika a model komunální tělovýchovy v obci (co-solver)

Development projects

 • [2019-2019] VS-19-005 - Tvorba studijních materiálů pro ekonomickou geografii a management lázeňství a hotelnictví (co-solver)
 • [2017-2017] VS-17-022 - Inovace a příprava nového doktorského studijního programu na kreditní systém studia (co-solver)
 • [1999] Podpora výuky marketingu a managementu při vzdělávání managementu škol

Other projects

 • [2015] 06 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2015 (co-solver)
 • [2005] CEZ J18/98: 3113 0001 - Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí
 • [1998] Tendence vývoje českého trhu
 • [1998] Výzkum trhu plastových produktů, kovo a dřevovýroby
 • [1996] Průzkum trhu pro potřeby realitních kanceláří
 • [1996] Výzkum vývoje trhu v oblasti používání nástěnných kalendářů v České republice