Fotografie

doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.

Lecturer of Department of Finance and Accounting
Member of Finance and Sustainable Development from the Perspective of Theory and Practice

e-mail hinke@kfu.zcu.cz
room  UK506

Courses | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

  • [2019-2021] TL02000136 - Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0 (co-solver)
  • [2017-2019] SGS-2017-004 - Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe (co-solver)
  • [2015-2016] SGS-2015-019 - Dopady aktuálních právních, daňových, účetních a sociálních změn na soukromé podniky a veřejný sektor v kontextu rekodifikace soukromého práva (co-solver)
  • [2009-2009] 513003 - Rozvoj účetní teorie v oblasti MSP se zaměřením na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS
  • [2007-2007] 513004 - Výkum v oblasti IAS/IFRS - komparace řešení účetního systému IAS/IFRS s účetním systémem dle právních norem ČR

Development projects

  • [2019-2019] VS-19-028 - Inovace seminářů FEK k bakalářské a diplomové práci (co-solver)
  • [2016-2016] VS-16-020 - Inovace a profilace vybraných předmětů FEK
  • [2015-2015] VS-15-027 - Inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na internacionalizaci studia (co-solver)
  • [2012-2012] 78/2012 - Inovace studijního předmětu zaměřeného na výuku světových účetních systémů

Other projects

  • [2011] Rozvoj teorie účetního systému z interdisciplinárního hlediska (co-solver)