doc. RNDr. Jan KOPP, Ph.D.

Fotografie tajemník katedry geografie
vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
člen Akademického senátu FEK
 
e-mail kopp@fek.zcu.cz
telefon  377633065
konzultační/úřední hodiny  Út 13:00 - 14:00, UK 525, forma a další termíny vždy po domluvě e-mailem
kancelář  UK 525

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DP Diplomový seminář
EEG Environmentální ekonomická geografie
EEM Ekonomie a management životního prostředí
EXKM Exkurze z krajinného managementu
FG1 Fyzická geografie 1
FGK Fyzická geografie světa
GO Geografie ostrovů
GPK Geografie Plzeňského kraje
PMR Plánování měst a regionů
SRGV2 Samostatná terénní praxe 2
UGE Úvod do studia geografie
URZ Udržitelný rozvoj území
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech