Marketingový projekt (KMO/PROMO)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 0+ 2
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Petr Janeček, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Naučit studenty vytvořit marketingový projekt, prezentovat výstupy a obhájit zpracované řešení. Procvičit aplikování marketingu v prakticky orientované činnosti - vytváření marketingové projektu. Vysvětlit interdisciplinární přístup při řešení vybraného marketingového úkolu.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)