Účetnictví 2 (KFU/UC2)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Objasnit studentům specifika účtování různých podnikatelských subjektů, formulovat význam a postup rozboru kapitálu, definovat proces auditu a posoudit vypovídací schopnost účetní závěrky při finančním řízení aktiv resp. pasiv.

Vyučující:

Prezenční studium