Inovace bakalářského studijního programu


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Číslo projektu:ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0347
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2006-2008

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: