Vybudování multimediální učebny pro výuku cizích jazyků


Hlavní řešitel na FEK: Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:FRVŠ A - 991/2007
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

FEK ZČU v Plzni realizovala v roce 2007 projekt vybudování učebny pro výuku cizích jazyků v plzeňské části Ekonomické fakulty. Součástí multimediální učebny je kromě notebooků i projektor, vizualizér, interaktivní tabule, CD/DVD/VHS přehrávač a videokamera. Multimediální učebna slouží pro jazykovou výuku studentů denního a kombinovaného studia, je využívána především pro výuku prezenční formou, pro studenty kombinované formy je k dispozici během sobotních konzultací. Učebna umožní díky svému zařízení doplnit výuku o další prvky multimediálního charakteru a umožní například katedře jazyků aplikovat ve výuce již vytvořené či v současné obě připravované e-learningové aplikace.
Dotace z FRVŠ: 1047 tis. Kč