Analýza volného času ve městě Cheb


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:513103
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2004

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

spoluřešitelé: Ing.Lenka Javorska, Ing. Libor Michalák,CSc., Mgr. Jiří Ježek a studenti FEK