Komunální tělovýchova, řízení, financování, prognóza, metodika a model komunální tělovýchovy v obci


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:RS MŠMT c. 97 082
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:1997-1998

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

řešitel: PaedDr.L. Eger,CSc., spoluřešitelé: Mgr. J. Ježek, Dr. Ing. M. Plevný, Ing. D. Jakubíková, Ph.D.