Tvorba a ověření e-learningových opor pro další vzdělávání učitelů, partner za ZČU v projektu EDO UP Olomouc


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:CZ-04.1.03/3.2.15.2/0276
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2006-2008

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

nositelem je UP Olomouc a partnerem je UTB Zlín a ZČU v Plzni, za ZČU vede L. Eger. Informace jsou dostupné na www: http://edo.upol.cz/