Leonardo - projekty mobility, Inovace vzdělávání a poradenství ve firmách s využitím ICT


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:CZ/06/A/EX/134190
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2006-2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

hlavní partneři SK: UKF v Nitře, Ústav technológie vzdelávania, HU: Kándó Kalmán Faculty of Electrical Engineering, Institute of Human development and Methodology, CZ: BIC Plzeň, Hospodářská komora Cheb, Netuniversity s.r.o., management za ZČU v Plzni: L. Eger, L. Javorska, J. Tlučhoř, P. Bínová) http://www.fek.zcu.cz/cz/Leonardo/index.htm