Implementace managementu a marketingu do oblasti regionálního rozvoje


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří BECK, CSc.
Číslo projektu:GAČR 402/02/0908
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2002-2004

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

ve spolupráci s katedrou regionální ekonomiky VŠB-TU v Ostravě