Restrukturalizace a inovační aktivity ve vybraných průmyslových regionech České republiky


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří BECK, CSc.
Číslo projektu:GAČR 402/99/0902
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:1999-2001