Podpora rozvoje internacionalizace


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2007

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Rozvojový projekt ZČU, dílčí část: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., Mezinárodní mobilitní program pro studenty