Odborné přednášky hostujícího zahraničního profesora na téma \"Marketingová a institucionální podpora přeshraniční spolupráce\"


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:FRVŠ 950/2007
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2007