Podpora rozvoje internacionalizace


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2006

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Rozvojový projekt ZČU, Doc. Ing. Jaromír Horák CSc., , vedoucí za ZČU, dílčí část: Ing. Dita Hommerová, Mezinárodní mobilitní program pro studenty