Inovace studijního předmětu Marketingové řízení firmy využitím databáze Amadeus ve výuce


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:FRVŠ F5-2114/2006
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2006