Vzdělávací program pro podnikatele v euroregionu Egrensis


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří BECK, CSc.
Číslo projektu:Phare CZ 9701/0603
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2000