Modelování v regionální ekonomii na příkladu českého pohraničí


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří BECK, CSc.
Číslo projektu:GAČR 402/96/0707
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:1996-1998

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: