Vědeckovýzkumné úkoly pro město Cheb


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:2005

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: