Systém pro výběr vhodné profese


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Číslo projektu:402/01/P074
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2001-2003